CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE MARINA DE BADALONA, S.A. 20 DE JUNIO 2016
CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE MARINA DE BADALONA, S.A. 20 DE JUNIO 2016