GESTIÓ

Les competències atribuïdes a Marina de Badalona S.A. són molt àmplies. L’atorguen gestionar l’execució de la totalitat de les actuacions urbanístiques incloses en els terrenys del sector de la façana marítima; la tramitació i execució de les activitats derivades del Projecte de Reparcel•lació i la realització dels estudis econòmics, financers i de viabilitat i dictàmens legals que cregui convenient per a l’execució de les diferents actuacions, per obtenir finançament i arribar a les millors solucions tècniques i organitzatives per complir els seus objectius.